Šta je to liofilizacija hrane?Liofilizacija hrane najprostije rečeno je sušenje (pri dubokom zavrzavanju i vakuumu) voća, povrća, ekstrakta, druge hrane ili sirovina, sa ciljem da se sačuvaju svi termonestabilni sastojci i obezbijedi trenutna rehidracija kod kasnije upotrebe.

Kada sušite hranu na vazduhu, rerni, suncu dešavaju se procesi koji izazivaju oksidaciju, truljenje i slične procese koji nijesu poželjni za vašu hranu. Nakon takvog sušenja rok upotrebe proizvoda je opet ograničen a pored tog suva hrana nikada nije kao svježa. Ali liofilizacija hrane prolazi koz poseban proces gdje se u veoma kratkom roku izvuče cjelokupna voda iz hrane ili neke sirovine pa gore navedeni procesi se sprečavaju. Nastavite čitati “Šta je to liofilizacija hrane?”